Hoe worden bieren aangeraden?

Het aanraden van bieren gebeurt via twee heuristieken. Bij de eerste heuristiek baseren we ons op de onderlinge overeenkomsten tussen de bieren zelf. Bijv., de categorie waartoe ze behoren, het alcohol percentage, de gistingswijze, enz. Indien bepaalde bieren je volgens deze heuristiek aangeraden worden is dit omdat ze overeenkomen met een of meerdere bieren in je bierlijsten.

Bij de tweede heuristiek baseren we ons beide op je eigen biersmaak (die we afleiden uit je bierlijsten) en op de biersmaak van andere gebruikers. Het concept hierachter is eenvoudig. Stel dat meeste gebruikers, als ze een hoge score geven aan bier A, ook een hoge score geven aan bier B. Als jij dan ook een hoge score hebt gegeven aan bier A, kunnen we daaruit afleiden dat het waarschijnlijk is dat jij ook bier B graag zal drinken. Des te meer gebruikers die op zulke manier een "link" leggen tussen bier A en bier B, des te waarschijnlijker dat bier B je zal aangeraden worden.

Uiteindelijk worden beide heuristieken toegepast en worden de bieren gepresenteerd die het beste overeenkomen met je biersmaak. De reden een bepaald bier je aangeraden werd wordt onder de aanbeveling weergegeven. Bieren die reeds in een van je bierlijsten voorkomen (geproefd of nog te proeven) worden automatisch door het systeem uit de resultaten gefilterd. Let op dat de effectiveit van de tweede heuristiek sterk afhangt van het aantal gebruikers van deze website; naarmate er meer gebruikers zich registeren en bierlijsten aanmaken, des te beter de aanbevelingsfunctie zal werken.